ADMINISTRATIVE BOARD

NAME TITLE PHONE E-MAIL
Prof.Dr.Ahmet Şinasi İŞLER Dean 0 224 5431015 sinasi@uludag.edu.tr
Yrd.Doç. Sezin TÜRK KAYA Vice Dean 0 224 5431015 turkkaya@uludag.edu.tr
Halim ÖZCAN Faculty Secretary 0 224 5431015 ferkus@uludag.edu.tr

 

 ADMINISTRATIVE UNITS

NAME TITLE PHONE E-MAIL
Halim ÖZCAN Faculty Secretary 0 224 5431015 ferkus@uludag.edu.tr
Ramazan ÜZÜ Branch manager 0 224 5431015 ramazan@uludag.edu.tr
Emirhan ALPINAR Technician 0 224 5431015 emirhanalpinar@hotmail.com
Oya ÜRÜT Information Technology 0 224 5431015 okaya@uludag.edu.tr
Güven AKARSU Officer 0 224 5431015  
Murat Ekrem ÇELİK Officer 0 224 5431015 mekrem@uludag.edu.tr
Deniz ŞİMŞEK Dean’s  Secretary 0 224 5431015 deniz-sbsk@hotmail.com
Selda SARI Student Office 0 224 5431015 seldaayik@gmail.com
Serap ÖZEN Financial Affairs 0 224 5431015 srpzn@hotmail.com
Çetin TAKTAŞ Security 0 224 5431015  
Ali Taner ÇİÇEK Security 0 224 5431015