GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU LİSTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ PERSONEL VERİ GİRİŞ YETKİ LİSTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ORGANİZASYON ŞEMASI